Hva er “Half-Cut”- eller halvcelleteknologi?

Hva er “Half-Cut”- eller halvcelleteknologi?

Half-cut-moduler er enkelt fortalt solcellemoduler som er delt i to. Dette gjøres for å øke effekten og holdbarheten på panelene. Tradisjonelle 60- og 72-cellerspaneler får med denne teknologien 120 og 144 halvceller.

Når solcellen halveres, blir også strømmen som går igjennom cellene halvert. Det medfører at motstanden i hver enkelt celle reduseres, og tapet blir mindre. For oss betyr det at panelene kan produsere mer energi, altså mer watt per panel.

Mindre celler får også mindre mekaniske påkjenninger, og reduserer dermed muligheten for å sprekke. Noe som igjen fører til lenger levetid på hvert enkelt panel.  

Solceller med halvcelleteknologi er mindre, og har mindre indre varmeproduksjon. Følgelig trenger ikke avstanden mellom cellene være like stor som på mer tradisjonelle paneler. Cellene kan da plasseres tettere, og gi mer energi per kvm.

Vanlig måte å bygge opp kommersielle halvcellepaneler på, er å sette sammen to enheter på henholdsvis 60 eller 72 halvceller. Deretter kobles disse sammen slik at de får samme størrelse som vanlige 60- eller 72-paneler. De sammensatte panelene består da av henholdsvis 120 og 144 halvceller.

Trina Solar Honey M, REC Alpha-serien og Luxor P120 er gode eksempler på denne nye teknologien

Panelene er satt sammen som uavhengige kretser for øvre og nedre del av panelt. Dette har en kjempefordel mot tradisjonelle paneler som mister nesten all effekt, dersom panelet havner i skyggen. Måten panelene er satt sammen, sikrer at halve panelet fungere som normalt, selv om den andre halvdelen er helt eller delvis i skyggen.